Vlada nije dovoljno vratila penzije svima 1Foto: Aleksandar Veljković

To znači da će najverovatnije krajem sledeće godine država morati da ponovo diže penzije i to tako što će veće penzije opet podići za veći procenat nego manje.

Naime, prema ciframa koje je izneo Vučić, penzioneri koji su 2014. primali 25.000 dinara, od naredne godine će primati 28.323, dok će oni koji su dobijali 120.000 sada dobijati 130.076 dinara. To znači rast penzija od 13,3 odsto za one sa najnižim primanjima, ali samo 8,4 odsto za one sa najvišim. To je protivzakonito jer penzije nisu socijalna davanja čiji iznos država može da slobodno menja, već pravo stečeno uplatom doprinosa tokom radnog veka. Iz tog razloga, visina penzija mora da odgovara visini uplaćivanih doprinosa, što sada nije slučaj.

Kako stvari sada stoje, naredne godine će penzioneri sa primanjima višim od 25.000 dinara i dalje biti na šteti, jer će primati manje penzije nego što bi trebalo s obzirom na to koliko su novca uplaćivali u PIO fond tokom rada. To je takođe osnov za potencijalnu tužbu penzionera sudu, tako da će država morati da nadoknadi i ovu razliku. U slučaju penzionera koji su primali 120.000 ta razlika za koju su oštećeni iznosi 4,89 odsto, odnosno čak 5.874 dinara. Toliko bi još trebalo da im se podigne penzija (koja bi tada iznosila 135.950 dinara) da bi odnos njihove i najniže penzije bio onakav kakav je bio pre smanjenja 2014. godine.

I penzioneri sa nižim primanjima od ovih su takođe „u minusu“. Recimo, oni koji su imali 50.000 dinara, od naredne godine će imati 54.541, što je za 2.105 dinara manje nego što bi trebalo. Penzioneri koji su dobijali 35.000 dinara biće zakinuti za po 1.420 dinara.

Penzije su krajem 2014. godine smanjene tako što je Skupština usvojila poseban zakon o privremenom ograničavanju penzija, koji je trebalo da bude na snazi najkasnije do kraja 2017. godine. Time što će ga država sada (sa zakašnjenjem) ukinuti, trebalo bi da na snagu ponovo stupe sve odredbe Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju. NJime je predviđeno da se penzije dva puta godišnje (u aprilu i oktobru) usklađuju sa inflacijom, što znači da bi od naredne godine, penzije iz 2014. morale da budu uvećane za ukupnu visinu inflacije od tada pa do oktobra 2018. Kada se pogledaju iznosi koje je pomenuo predsednik Vučić, deluje da je Vlada imala upravo takav plan, bar kada se radi o najvišim penzijama, dok su niže penzije ostavljene da budu nekoliko procenata više.

Vučić je i sam dao objašnjenje za ovo, kada je pre par nedelja objašnjavao zašto se protivi predlogu MMF-a da ukine zakon (što je na kraju ipak uradio). Kako je rekao, to bi značilo da većina penzionera ne bi dobila ništa ili skoro ništa dok bi oni sa višim penzijama dobili „drastično“ mnogo. Budući da tri četvrtine penzionera prima do 30.000 dinara, Vlada je odlučila da njima opet „vanredno“ podigne penzije, mimo onoga što im propisuje Zakon o PIO. To ju je dovelo u situaciju da će kasnije morati da i onoj poslednjoj četvrtini „vanredno“ diže penzije.