Ukupno se asfaltira 2.303 metra puteva, od čega je 148 metara već završeno, u ulicama Žike Popovića i Pere Metalca.

Sledeće lokacije za asfaltiranje su ulice Vlastimira Pavlovića Carevca, Sefana Dečanskog, Starine Novaka, Braće Buđoni, Miroslava Tirše i Vlastimira Pavlovića Carevca.

Novi asfalt dobiće i Žiška ulica, Trg oslobođenja i pešačka staza u Ulici Albanske spomenice. Osim u samom Velikom Gradištu, u toku su radovi i na deonici Zatonje-Biskuplje i Ram-Topolovnik, u dužini od jednog kilometra. Ova deonica biće završena do kraja godine, a do tada saobraćaj na njoj odvija se jednom trakom sa naizmeničnim propuštanjem.