Od ukupnog iznosa, dva miliona evra odobreno je izradu projekta za građevinsku dozvolu za jednokolosečnu obilaznu prugu oko Niša, kao dela modernizacije pruge na Koridoru 10 od Niša do Dimitrovgrada.

Preostala tri i po miliona evra opredeljena su za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti i studijom procene uticaja na životnu sredinu za modernizaciju pruge na Koridoru 10 na deonici Niš-Preševo-granica sa Makedonijom, navodi se u saopštenju.