Kako je naveo, protiv „afričke kuge“ nema lečenja ni vakcinacije i da je potrebno ozbiljno posmatrati bolest. Ostojić dodaje da ona potiče sa afričkog kontinenta ali da je prisutna i na teritoriji Evrope, posebno u Istočnoj Evropi. Iako bolest nije opasna po čoveka, Ostojić kaže da čovek u načinu prenošenja bolesti predstavlja bitan faktor.

„Veliki broj slučajeva i žarišta nastao je usled čoveka“, naveo je Ostojić i dodao da se to odnosi na nelegalan i nekontrolisan promet mesa. Poručuje da je važno da država preuzme sve moguće mere koje su u njenoj nadležnosti da spreči unos virusa.

Ostojić podseća da je Uprava za veterinu još 2004. godine donela naredbu zabrane uvoza svih živih pošiljki koje nisu tretirane na odgovarajući način i koje predstavljaju rizik.

Dodaje da mnogo veći faktor rizika predstavlja šverc proizoda nekontrolisanog porekla, pa čak i hrana koja je namenjena za ličnu potrošnju putnika u prekograničnom prometu.

Prema Ostojićevim rečima, podizanje svesti uzgajivača svinja je od suštinske važnosti kao nešto što predstavljnja opšte biosigurnosne mere.

„Dobra farmska praksa je važna da bi se sprečilo širenje bolesti u Srbiji“, isitče Ostojić.