Regionalno udruženje izbjeglih i raseljenih lica sa semberijskog područja zatražilo je juče od Narodne skupštine Republike Srpske da donese odluku o raspisivanju i održavanju referenduma na kojem bi se građani RS izjasnili o odluci Ustavnog suda BIH o ukidanju znamenja i himne RS, kao i o ustavnim promjenama u BIH. U ovom udruženju smatraju da „više ne trebaju trpjeti poniženja i pritiske međunarodne zajednice koja je odavno već otvoreno stala na stranu samo jednog naroda u BIH i ispunjava samo njihove želje preko Ustavnog suda BIH“.
Povodom odluke Ustavnog suda predstavnici ovog udruženja uputili su molbu sudijama srpske nacionalnosti u Ustavnom sudu BIH da odmah podnesu ostavke i da „više ne učestvuju u ukidanju nečega što je sveto za srpski narod i za RS“, a zauzvrat, poručuju iz Udruženja, „sva njihova primanja i finansijske naknade nadoknadiće siromašni građani RS“.
Inače, Ustavni sud BIH odbio je 27. januara zahtjev NS RS za preispitivanje odluke koja se odnosi na promjenu Zakona o zastavi, grbu i himni RS, kao i zahtjev za produženje roka za njeno izvršenje. Ustavni sud je konstatovao da Parlament FBIH i NS RS nisu otklonili utvrđene nesaglasnosti na osnovu odluke Suda o promjeni članova Zakona o grbu i zastavi FBIH i Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni RS.
Predsjednik RS Jelić upozorio je da RS ne smije ostati bez svojih obilježja i da srpski parlament i radna tijela, bez odlaganja, uvažavajući sve enciklopedijske, heraldičke i političke standarde i kriterijume treba da pripreme i usvoje odgovarajuća rješenja o grbu i himni. Predsjednik RS vjeruje da tim povodom neće morati koristiti ovlaštenja iz člana 74 stav 3 Ustava i zahtijevati sazivanje sjednice Narodne skupštine RS.
Jelić je ukazao na potrebu da zakonodavna i izvršna vlast, parlamentarne političke stranke, naučni, stručni i javni radnici, moraju obezbijediti da se, u što kraćem roku, donesu odgovarajući propisi i usvoje rješenja na obilježja RS.