Sumrak Univerziteta 1Nenad Kostić Foto: Milan T. Jovanović

Dušan Teodorović srčano podržava profesora Karapandžu. Uprkos dokazima, nastavnici FON-a odobravaju prevaru, a ogromna većina univerzitetlija je dozvoljava. Malecki deo univerzitetlija i akademika potpisao je peticije protiv plagijata.

Nadao sam se da će UB kao ustanova naći parče kičme u svome pihtijastom telu. Mislio sam da bar Odbor za etiku UB-a čine istinoljubivi, uspravni ljudi. Iscrpne žalbe Odboru protiv plagijata pršte od istine i dokaza. Avaj, Odbor poručuje: kičma bi nam smetala dok klečimo pred moćnicima. Nadao sam da će se UB uspraviti ili bar pridići nad klečećim Odborom. Avaj, rektorka kaže da je odbor „prilježno“ radio.

Kome pogoduje vrdanje i odugovlačenje? To se vidi iz hiljada botovskih minusa na zamerke rektorki. Zamišljam hiljade pluseva koje dirigenti botova daju rektorki. Ona zamera duhovitim studentima što ismevaju plagijatora izlažući pamuk, akademiku Teodoroviću što priziva moral, profesorima Slobodanu Prvanoviću i Ognjenu Radonjiću što protestuju svojim ostavkama. Rektorka smatra njihove savesne postupke „neprimerenim“ i „uvredljivim“, „pritiskom“ na Odbor. Po njenom naopakom moralu, časni pritiskaju nečasne. Ko motri pijačni kantar, taj vređa piljara.

UB uvodi „obaveznu obuku o akademskoj čestitosti“. Ko će vršiti obuku kad skoro svi pristaju na podvalu? Jedina dobra lekcija u obuci glasila bi: postupajte suprotno od Odbora za etiku i rektorke.

Plagijatori bliski vlastodršcima, dobro došli na UB! Zaobiđite Ekonomski fakultet, koji je svojevremeno odbio disertaciju gospodina Malog. Radi proceduralne ispravnosti, neka fakulteti odrede procente dozvoljenog prepisivanja u radovima i na ispitima; što viša ocena, to manji procenat dozvoljenog prepisivanja.

Nemoral UB-a možda će koristiti društvu. Ako inostrani univerziteti i poslodavci posumnjaju u ovdašnje diplome, možda će manje stručnjaka emigrirati.