Elem, u tom davnom veku živeo je i radio Sveti Bernardin Sijenski, teolog i propovednik koji je – a da mu to ni u snu nije bila namera – trasirao put vrtoglavom usponu Ace Rodića i Dragana J. Vučićevića.

Da bih pojasnio mističnu vezu između jednog hrišćanskog teologa i dvojice provincijalnih antihrista, Vučićevića i Rodića, reći ću da je Sveti Bernardin petsto godina pre pomenutih novinskih magnata podigao svoj (usmeni) tiraž do vrtoglavih visina zahvaljujući tabloidnosti dostojnoj Kurira i Informera. Nezadovoljan, naime, nezainteresovanošću i mlakošću cenjenog verskog publikuma, koji je njegove propovedi o paklu, pokajanju i tako dalje pratio krajnje nezainteresovano, sve ćaskajući, podgurkujući se i češkajući se po dupetima, sveti Bernardin je jednoga jutra zagrmeo sa predikaonice: „Dođite sutra na misu, marvo, sutra ću vam pokazati pravog đavola, od krivi i mesa, sa sve rogovima i kopitama.“

Naravno, bilo je „više nego“ predvidivo da je crkva sutradan bila pretesna da primi sve radoznalce koji su disciplinovano, u mrtvoj tišini čekali da im Bernardin pokaže Rogonju, ali im je Bernardin – baš kao što to rade Rodić i DJV – pokazao nešto sasvim drugačije od onoga što je obećao. „Pogledajte jedni druge“ – povikao je svetitelj – „pa ćete videti đavole od krvi i mesa.“

Sad idemo natrag u XXI vek, ako je to stoleće ovde uopšte nastupilo. Držim da bi Sveti Bernardin dobro uradio da ustane iz groba – ne bi to promaklo Informeru i Kuriru – i da preko plaćenog oglasa u rečenim žutarama najavi javno prikazivanje pravog đavola, u Sava centu, da kažemo, a ja vam tvrd stojim da bi ta najava na zakazano mesto privukla najmanje onoliko radoznalaca i zazjavala koliko ih je bilo na otvaranju ćuprije na Adi ili onomad na svečanom puštanju Ikee u rad. Ko bi odoleo izazovu da napravi selfie sa Rogonjom. E sad, šta bi okupljenima – osim da pogledaju jedni druge – rekao Sveti Bernardin, to ne znam, ali znam šta bih rekao ja, pa ću to i reći.

Vi, gospodo Srbi, niste u stanju da živite u miru jedni sa drugima, nego se grizete kao besni psi, a hteli ste da naterate druge da žive u miru sa vama! Niste bili u stanju da asfaltirate puteve i obezbedite zavoje za bolnice u Srbiji bez pokrajina, a hteli ste da je proširite na severu do Ogulina, a na jugu do Egejskog mora. Niste u stanju da zaustavite rat Kitaj Goroda i Euro mahale, a naumili ste da se nacionalno pomirite sa Bošnjacima i Albancima, zato slušajte ‘vamo: kada Sveti Bernardin jednoga dana zaista dođe, pokazaće vam pravog đavola.