Foto: Luka Banda za Narodni muzej

U društvu operativne direktorke Narodnog muzeja Gordane Grabež i više kustoskinje, Lidije Ham, posebnu pažnju je posvetio upoznvanju sa najstarijim tragovima života i kultura na prostoru današnje Srbije, kao i galeriji sa izborom evropske umetnosti.

Na Ferija su poseban utisak ostavile skulpture Lepenskog Vira, delatnost avangardnog pokreta Zenit i prostorija sa ostvarenjima predstavnika konstruktivizma i Bauhausa.