Autorka izložbe Rajka Bošković je navela da je ideja „ćutanja kamena“ proistekla iz sagledavanja njegovog „bića“ . Ono, kako kaže, ne dopušta raspričanost – ni rečju, ni slikom, ni oblikom. „Kamen podstiče i omogućava svođenje na samu bit izraza, doprinosi čistoti ideje“, istakla je Bošković. Ona smatra da kamen sadrži iskonsku lepotu, koja nije na površini, nego do koje se mora doći i koja iziskuje posvećenost i proniknuće.

„U utrobi kamena savremeni umetnik, podjednako kao i umetnik praistorije, (pro)nalazi nevidljive sile; obelodanjuje energiju kamena; otkriva duh kamena nataloženih milenijuma; nevidljivim silama daje vidljivi oblik. Sam kamen iziskuje produbljenost mišljenja, sagledavanja i doživljaja.“ „Ako je kamen zgusnuće vremena, prostora i materije, onda bi zapis u kamenu – rečju, slikom ili oblikom – bio „zgusnuće“ misli“, konstatuje Rajka Bošković. „Postavka ćutanje kamena“ se sastoji od tri celine: „Zemlja“, „Telo“ i “ Lice“. Prva ukazuje na kamen kao mogućnost oblikovanja tla; druga ističe suštinsko svojstvo kamena – jezgrovitost i kompaktnost; dok se trećom celinom nazvanom Lice daje uvid u mogućnosti prikaza čoveka na tri načina, kroz ličenje, karakter i tip ličnosti. Izložba obuhvata 12 skulptura a njihovi tvorci su umetnici i umetnice – Vida Jocić, Jovan Kratohvil, Milun Vidić, Momčilo Krković, Nandor Glid, Jelena Jovanović, Nebojša Mitrić, Miodrag Damnjanović, Sava Sandić, Lojze Dolinar i Pavle Pavao Perić. Sva izložena dela su iz Zbirke skulpture Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.