Gordan Matić: Otvoreno govoriti o problemima filma i TV serija 1Foto: Maja Medić

Ovi koji su sada aktuelni u javnosti, samo su neka vrsta epiloga, i imajući to u vidu složio sam se sa Upravnim odborom Filmskog centra da se treba držati po strani kada je reč o privatnim optužbama i sukobima između uglednih kolega. 

Kao direktor, ne želim da se priklanjam nijednoj sukobljenoj strani, ni u jednom sukobu, već jedino da zaštitim interese Filmskog centra Srbije. Saslušaću svaki predlog, savet, sugestiju ili kritiku stručne javnosti koja se odnosi na unapređenje rada Filmskog centra. Poziv kolegama uputio sam prvog dana svog mandata, a ponavljam ga i danas.

Neophodno je da se otvoreno govori o problemima filma, tv serija, podsticaja, poreskih nadoknada i kompletne audio-vizuelne industrije, koji nikako da se reše.

Pred nama je usvajanje plana rada i kalendara za 2020. godinu i donošenje drugih važnih odluka kojima će se omogućiti nesmetano funkcionisanje Filmskog centra Srbije. Treba se okrenuti budućim zakonima, pravilnicima, konkursima, strateškim planovima, optimizaciji, ugovorima sa stranim partnerima koji nam mogu doneti mnogo. Potreban nam je nov zakon o kinematografiji prilagođen vremenu u kojem radimo, i vremenima koja dolaze.