Ovaj broj je posvećen vezama između ženske kulture i periodike u 19. i početkom 20. veka, pa samim tim i ženskoj književnosti i novinarstvu pomenutog perioda. Autorke tekstova ukazuju na procese obrazovanja i pokretanja ženskog pitanja i prava, na formiranje ženskih društava i osnivanje ženskih časopisa kao što su Ženski vospitatelj, Domaćica, Ženski svet, čiji su urednici bili muškarci, kao i časopisa Žena Milice Tomić, koji je imao emancipatorsko-prosvetiteljski karakter.

Pored analiza časopisa posvećenih ženama, autorke se bave i pojedinačnim delima srpskih književnica i uticajima na njihova dela, kao i samim književnicama – Jelenom Dimitrijević, Jovankom Hrvaćanin, Danicom Marković, Milenom Pavlović Barili…

U odnosu na prethodnu godinu su, kako su objasnili saradnici i uredništvo časopisa, najviše napredovali u informatičko-tehnološkom smislu. Ovaj elektronski časopis je povezan sa digitalnom bazom podataka, koja obuhvata bibliografske i biografske podatke o autorkama od srednjeg veka do 1915. godine. Najvažniji deo su bibliografski podaci u koje spadaju kako monografske publikacije, tako i članci, recepcije autorke i njenog dela tokom i nakon njenog života. Jednostavnim klikom na link u naslovu teksta, ili u samom tekstu, čitalac može pristupiti ovim podacima, a pretraživanje može izvršiti i u okviru same baze. Baza ima veliki broj što autorskih, što recepcijskih radova, a za svaki od tih radova stoji i podatak u kojoj publikaciji je objavljen i u kojoj biblioteci se može pronaći.

Urednica časopisa Biljana Dojčinović naglasila je da je časopis u međuvremenu ušao i u EBSCO bazu podataka, kao i to da će, u okviru projekta koji finansira organizacija Klarin, preko holandske baze podataka sa kojom su povezani, baza časopisa Knjiženstvo ući u prvih pet baza koje formiraju evropsku platformu za digitalno istraživanje o ženskoj književnosti.

U drugom broju su objavljene dve bibliografije, prva koja je posvećena monahinji Jefimiji, i druga, koja predstavlja početak izrade bibliografije časopisa Ženski svet. Bibliografija časopisa Ženski svet do sada obuhvata 57 brojeva ovog časopisa, a sadržaj ostalih brojeva biće predstavljen u narednim brojevima časopisa Knjiženstvo.

Projekat, koji ima za cilj da osvetli istoriju ženske književnosti na srpskom jeziku, finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.