Foto: www.wikipedia.org

Upravnik se imenuje na period od četiri godine, navodi se u konkursu.

Upravni odbor SNP obaviće razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove u roku od 30 dana od dana završetka konkursa.