Lubardina slika proglašena za kulturno dobro 1Foto: Promo

Muzej je, kako se navodi sliku proglasio za kulturno dobro 31. oktobra. Ministarstvo je navelo da će na osnovu rešenja o proglašenju kulturnog dobra slika biti upisana u Registar kulturnih dobara Muzeja, kao i u centralni registar kulturnih dobara za Republiku Srbiju koji se vodi kod Narodnog muzeja u Beogradu.

„Procedura da se slika ‘Industrijalizacija’ proglasi za kulturno dobro pokrenuta je 5. septembra 2017. godine, nakon što je stručni tim Muzeja 19. juna 2017. godine na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, a znatno pre pojavljivanja senzacionalističkih napisa u jednom mediju, izvršio vizuelni pregled slike i potvrdio njenu autentičnost“, piše u saopštenju.

Iz ministarstva podsećaju da su stručnjaci Muzeja savremene umetnosti još 2014. godine proveravali stanje u kome se nalazi slika i da je Muzej „iz razloga koji su ostali nepoznanica za Ministarstvo“ propustio da 2014. godine sliku proglasi za kulturno dobro.