Neistine iz anonimnog pamfleta 1Foto: PIxabay/ LubosHouska

Akcionari čija su imena poznata redakciji upozoravaju da „Dopisi upućeni različitim državnim organima, a potpisani sa mali akcionari IP „Prosveta“ a.d. Beograd, jesu anonimna dostava, običan pamflet od male grupe neidentifikovanih lica, čija imena nisu poznata, jer nijedan dopis koji su do sada poslali nikada nije bio potpisan nijednim konkretnim imenom tih osoba koji sebe nazivaju „malim akcionarima“.

Radi lakšeg razumevanja situacije, IP „Prosveta“ je akcionarsko društvo, koje ima 465 akcionara, koji poseduju ukupno 900.736 akcija, od čega svim malim akcionarima ukupno pripada 15,60 % akcija od ovog broja. Stoga tvrdimo da iza ovog dopisa stoji grupa koju predvodi donedavni privremeni zastupnik kapitala Nebojša Goranović (razrešen dužnosti u oktobru prošle godine), a sačinjavaju je nekoliko ranije zaposlenih i sadašnjih zaposlenih u IP „Prosveta“ (najviše 4-5 osoba), od kojih su neki istovremeno i mali akcionari IP „Prosveta“, sa veoma malim brojem akcija (sa tek oko 2.000 od mogućih 900.736 akcija).“

Akcionari i zaposleni ukazuju da „primedbe na rezultate poslovanja takođe ne stoje, jer su gubici u IP „Prosveta“ više godina bili mnogo veći, kao i zalihe, što je posledica loše sprovedene privatizacije i kasnijeg rada direktorovih prethodnika, a od početka njegovog mandata gubici i zalihe se konstantno smanjuju.

Optužbe za prodaju druge robe su veoma „prizemne“ i stvarno ne zaslužuju ni slovo komentara, jer svaka roba koja može da donese profit, ima svoje opravdanje.

Pisci pamfleta očigledno ne shvataju da se knjižara „Geca Kon“ nalazi u Knez Mihailovoj ulici, najprometnijoj pešačkoj zoni u gradu, koja svakodnevno vrvi od turista, koji su česti kupci suvenira u svim prodavnicama u ulici, pa i kod nas, gde dolaze da traže knjige na stranim jezicima, koje im takođe nudimo. „Vašarska liciderska srca“ su jedan od simbola Turističke organizacije Srbije, osim prodavnice TOS-a u Čika LJubinoj ulici retko ih ko ima, pa su veoma interesantna posebno za strane kupce. Isto tako i magneti, koji su veoma traženi, naročito kao suvenir za turiste i „Prosveti“ donose isključivo zaradu.

Napadi u ovom dopisu koji se tiču direktorovih angažovanja u Srpsko-japanskom društvu „Beograd-Tokio“ takođe ne stoje, jer je prilikom predaje prijave za posao podneo i poseban dopis o tome da je osnivač tog društva. Za svoje aktivnosti u približavanju Srbije i Japana, direktor Dragan Milenković je dobio posebnu nagradu japanskog ambasadora u Beogradu.

Umetničke slike su prodavane po odluci Odbora direktora, aukcijom, i sve su prodate iznad ili po tržišnim cenama i zvanično procenjenoj vrednosti. Novac dobijen tom prodajom iskorišćen je namenski, za pokrivanje obaveza prema UPPR-u.

Kratkoročnu pozajmicu IP „Prosveta“ nije dao direktor Dragan Milenković, već privatno lice Dragan Milenković, bez ikakve posebne garancije i bez kamate, što pisci pamfleta znaju, ali i dalje pokušavaju da nekakvim falsifikovanim dokumentima pokažu kako su u pravu. Zbog toga je protiv njih podneta i krivična prijava za falsifikovanje. Direktor je u februaru 2018. godine uzeo kredit kao privatno lice, a zatim taj novac pozajmio „Prosveti“, uz saglasnost Odbora direktora. To je učinjeno da bi se isplatile obaveze prema UPPR-a i da bi se ispoštovali određeni rokovi. Pomenuta pozajmica već je vraćena, a nikakve kamate niti zaloga nije bilo. O tome imamo validne dokaze.

Pominjanje životnog doba direktora je ne samo neukusno, nego i veoma zlonamerno, i nema nikakve veze sa njegovim radom i rezultatima. Odgovorno tvrdimo da su većina navoda u poslednjem dopisu iskonstruisana, neistinita ili neutemeljena, da je većina tih pitanja još ranije bila više puta postavljana i razjašnjena, da su sa strane IP „Prosveta“ sva ta pitanja iscrpno objašnjena i potkrepljena dokumentacijom“, navodi se u odgovoru akcionara i zaposlenih IP Prosveta a.d.