Inicijalni element izložbe je tepih koji pokriva Frojdov kauč, a koji je zajedno sa kaučem još odavno postao metonimija za psihoanalizu samu – njenu istoriju, praksu, kulturološku funkciju pre svega, ali i kritiku; njegova ikoničnost odavno prevazilazi početnu funkciju. Kao objekat, element enterijera, preuzet iz orijentalne provenijencije, tepih ima nomadski karakter: nastaje i živi u nomadstvu. Nomadizam nije podrazumevan samo kroz fizička kretanja, nego i mentalna (sopstvena analiza). Naslov izložbe inspirisan je izvodom iz Frojdovog pisma Filisu 1900. godine u kome kaže: „Jer ja zapravo nisam čovek nauke, ni promatrač, ni eksperimentator, ni mislilac. Ja sam po temperamentu samo conquistador, avanturist, ako želite prevesti taj termin – sa svom znatiželjom, hrabrošću i tvrdoglavošću karakterističnom za takvog čoveka.“

Izložba u Salonu trebalo bi da problematizuje geografiju (i istoriju) Balkana preko samog Frojda kao netipičnog (dualnog) predstavnika zapadnog pogleda na Balkan i teorije koju on uspostavlja krajem 19. veka i njenih (teorijskih) implikacija tokom 20. veka do danas. Frojd sam, nakon povratka sa Balkana 1898. godine, sebe percipira kao „osvajača, a psihoanalizu kao ‘pohod'“, a ishod svakog osvajačkog pohoda uvek se razume kao trgovina, profit, navodi se u pozivu na ovaj događaj .

Mariela Cvetić je umetnica i teoretičarka umetnosti, vanredna profesorka na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autorka je četrnaest samostalnih izložbi, većeg broja umetničkih knjiga i učesnica u brojnim grupnim izložbama. Jedna je od autorki izložbe u paviljonu Srbije na 11. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2008. Od recentnih grupnih izložbi učestvovala je u projektu „Actopolis – Art of Action“ u organizaciji Gete instituta od 2015. do 2018. godine. Organizovala je izložbe studenata Arhitektonskog fakulteta. Objavila je knjigu „Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora“ (Beograd, 2011), „Umetnikova knjiga/Artist’s Book“ (Beograd, 2014) i veći broj poglavlja u monografijama. U umetničkom i teorijskom radu bavi se problemima odnosa subjekta i prostora.

Povezani tekstovi