O zavičaju, bez patetike 1Foto: Aleksandra Ćuk

Reč je o knjizi koja sledi lepotu Kočićeve misli i reči i koja govori nadahnuto o živim ljudima. „O ljudima  koji su komandovali juriš kad su se povlačili u sebe“, kazao je Nikola Vukolić, predsednik žirija, dodajući da veruje da će ovaj roman biti igralište za savremenog čitaoca.

„Među sve brojnijim ostvarenjima srpske postmodernističke književnosti roman ‘Opsenari’ Aleksandra Jugovića zauzima posebno mjesto načinom prilaženja temi i njenom literarnom uobličavanju, djelom u kojem su  čovjek i priroda, pojedinac i okruženje u konstantnom sukobu koji predstavlja nukleus njihovog životnog ostvarivanja“, kazao je Vukolić. On je istakao da se priča u „Opsenarima“ vezuje za Srbiju, „ali ne onu među šljivama, među ljudima na njivama, zanosnom gnijezdu ustanaka i pobuna, epske pjesme i borbenih pokliča… nego se odvija u dubokoj pozadini, u učaurenosti života koji se zaustavio u periferijskom sumraku na beskonačnom putu kako je lijepo zapazio Mladen Vesković, (član žirija) ‘dugog putovanja u Evropu, sa glavom u budućnosti i srcem ukotvljenim u prošlosti'“, istakao je Vukolić. On je laureatu preneo čestitke gradonačelnika Banjaluke Igora Radojčića, koji se, kako je  izjavio, nada da će Jugović posetiti uskoro ovaj grad.

O otkrivalačkoj snazi „Opsenara“ govorio je i Mladen Vesković naglasivši da i Kočić i Jugović pišući vode računa o svom zavičaju, ali da to čine bez patetike. Odluku da Kočićevim perom za 2017. bude ovenčan roman „Opsenari“ jednoglasno je dodelio žiri u čijem je radu, pored navedenih književnika, učestvovao i pisac Miljenko Jergović.