Potpisan Memorandum o saradnji Arhiva Srbije sa arhivima u Rusiji 1Foto: Arhiv Srbije

U ime Federalne arhivske agencije Ruske Federacije, Memorandum je potpisao Andrej Nikolajevič Artizov, rukovodilac, dok je u ime Arhiva Srbije Memorandum potpisao dr Miroslav Perišić, direktor. Održan je i sastanak predstavnika Arhiva Srbije i ruske delegacije, na kome su definisani konkretni vidovi saradnje, nakon čega je organizovan obilazak stručnih službi Arhiva, navodi se u sapštenju.

Memorandumom o saradnji predviđeno je da će arhivske institucije razmenjivati radno iskustvo i informacije, kao i stručnjake-arhiviste na bazi reciprociteta. U cilju dopunjavanja nacionalnih arhivskih fondova dokumentima koji sadrže informacije o istoriji Rusije i Srbije, arhivske ustanove će jedna drugoj dostavljati kopije dokumentacije.

Kako se dodaje u saopštenju, planirano je zajedničko objavljivanje publikacija dokumenata, organizacija zajedničkih izložbi, kao i razmena zakonodavne i stručne literature.

Saradnja će biti usklađena sa zakonima obeju država, kao i međunarodnim ugovorima koje su potpisale Ruska Federacija i Republika Srbija.