Glavni junak romana Aleksandra Gatalice najednom zaboravlja čitavu svoju privatnu istoriju. U nadi da će pronaći lek za amneziju, stiže u zavod u kojem ga dovode na prag potpunog sećanja na čitave epohe i sve ljude koje su u njima živeli.

Prvih 200 kupaca ove knjige u Glasnikovim knjižarama širom Srbije dobili su primerak knjige sa potpisom autora Aleksandra Gatalice.