Umetnička udruženja: Parlament što pre da izabere Nacionalni savet za kulturu 1Foto: Stanislav Milojković

Na konferenciji za medije koju je organizovala poslanica Aleksandra Čabraja istaknuto je da Skupština Srbije već više od šest meseci nije izabrala Nacionalni savet za kulturu, iako je lista kandidata još u leto prošle godine prošla na skupštinskom odboru za kulturu i informisanje.

Kako je istakao Bojan Kovačević, predsednik koordinacionog odbora strukovnih umetničkih udruženja, u martu 2019. godine Skupština Srbije je izabrala šest članova Nacionalnog saveta za kulturu – 4 koje je predložila Vlada i 2 koje je predložio SANU.

Za kandidate strukovnih umetničkih udruženja se pokazalo da ne ispunjavaju sve uslove izbora, pa je postupak ponovljen.

Kako je naglašeno, strukovna udruženja su ponovila postupak kandidature za njihova četiri člana Saveta i izabrani su kompozitor Ivan Brkljačić u segmentu muzičke umetnosti, u segmentu književnosti Duško Paunković, za arhitekturu i primenjenu umetnosti Bojan Kovačević, i za filmsku i pozorišnu umetnost reditelj Goran Marković.

Predstavnici strukovnih umetničkih udruženja sumnjaju da odugovlačenje parlamenta sa potvrdjivanjem nezavisnih članova Nacionalnog saveta za kulturu, pokazuje da se pojedini predloženi kandidati ne svidjaju vlastima.

I pored činjenice da je od 13 članova Saveta pet nezavisnih i izabranih od strane strukovnih umetničkih udruženja, i da na taj način država u Savetu ima većinu. Predstavnici strukovnih umetničkih udruženja naglasili su da dok nema Nacionalnog saveta za kulturu ne može se primenjivati ni novi Zakon o kulturi.

Zbog toga je upućen apel parlamentu da što pre potvrdi izbor Nacionalnog saveta za kulturu, i da se to ne odlaže za period posle izbora.

Govoreći o ulozi Saveta za kreativne industrije pri kabinetu premijerke, predstavnici strukovnih umetničkih udruženja istakli su da on ne može biti zamena za Nacionalni savet za kulturu.