Savo Manojlović: Pravnik u pokretu 1Foto: FoNet/ Zoran Mrđa

Savo Manojlović, organizator protesta protiv predloga izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, Zakona o eksproprijaciji, ali i protiv uništavanja vodoizvorišta Makiš u Beogradu i dolaska kompanije Rio Tinto, nedvosmisleno je u ime građana poručio vlastima u subotu da će Srbija stati, ako treba.

– Prvo ćemo blokirati na sat vremena autoputeve u Srbiji, a zatim, ukoliko predsednik bude potpisao te zakone, blokiraćemo celu Srbiju – poručio je Manojlović i dodao da će „neke od njih možda uhapsiti, ali nikada ih neće zaustaviti“.

Kako deluje i šta radi Manojlović javnost je imala prilike da upozna preko inicijative „Kreni-promeni“ i peticija koje se prikupljaju, od akcija „Zašto vidimo vazduh“, „Stop privatizaciji Instituta Jaroslav Černi“, legaliazacije kanabisa u medicinske svrhe, do inicijativa „Kome smetaju karikature Dušana Petričića“, „Stop hitnom izboru Zagorke Dolovac“, „Sačuvajmo naš parkić“ i „Sačuvajmo Rakitu“.

Za sebe i ljude iz svog radnog okruženja on kaže da nisu političari, da ih ne interesuju izbori. Upravo tako treba razumeti veliku podršku koju uživa među građanima, za sve akcije i inicijative koje pokreće.

Kao pravniku i predsedniku Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, njegovo polje delovanja fokusirano je da detektuje pravni problem, u čemu mu pomaže stručni savet sačinjen od profesora, advokata i naučnika, a potom se bavi stvaranjem javnog, medijskog pritiska, za koji kaže da je „neka vrsta neminovnosti ako želite promenu, s obzirom na to da se nalazimo u društvu gde se prava ne ostvaruju uvek legalnim putem“.

Važno polje delovanja mu je uključivanje građana, „Oni su ti u čijim rukama je moć“, stav je Manojlovića koji u svom radu primenjuje metodologiju društvenog organizovanja Maršala Ganca, čiji je kurs pohađao na Harvardu.

Savo Manojlović je rođen u Prištini 1986. godine.

Osnovnu školu pohađao je u Prištini i Beogradu, gde je potom završio Trinaestu gimnaziju i Pravni fakultet.

Nastavio je sa postdiplomskim studijama i usavršavanjem u Beogradu i Švajcarskoj.

Završio je kurs na Harvardu, bio je stipendista Vlade Srbije, Kluba privrednika i Fondacije Konrad Adenauer.

Bavio se humanitarnim radom preko Rotaract organizacije.

Radio je u Ustavnom sudu Srbije, bio sekretar radnih grupa Ministarstava pravde i finansija prilikom pisanja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, bio je koordinator Agencije za borbu protiv korupcije za praćenje finansiranja političke kampanje za izbore 2021. godine, bio je angažovan u brojnim projektima vezanim za reformu pravosuđa…

Zaposlen je na Institutu za uporedno pravo, član je Skupštine slobodne Srbije i Srpskog udruženja za ustavno pravo.