Ono u šest knjiga raspravlja učenje o materijalizmu – o oslobođenju ljudi od straha od bogova. Epikur je u njemu proslavljen kao spasitelj. Među fizičkim teorijama ponuđene su koloritne slike iz svih oblasti ljudskog života i veličanstveni primeri uzleta ljudskog duha. Transpozicija grčkih fah-termina u latinske heksametre nije svuda bila najuspelija, što nije okrnjilo literarni kvalitet ovom klasičnom delu rimske filozofije.

U De Gruyter seriji novih izdanja tekstova i komentara grčke i rimske antike – Texte und Kommentare, objavljuju se ne samo integralni, već i fragmentarno isporučeni tekstovi. Pred čitaocem je sada kritički komentar Lukrecijevog teksta De rerum natura (Kritički komentar Lukrecijevog dela „O prirodi stvari“, De Gruyter 2018) Markusa Dojferta, u internacionalno renomiranoj ediciji Bibliotheca Teubneriana.

Mnoga sporna tekstkritička mesta kako manuskripta, tako i textus receptus(a) ovog Lukrecijevog spisa ponovo su ispitivana, pa su konkurirajuća značenja i pretpostavke kritički osvetljene, kao što su zasnovana i ponuđena nova rešenja za reformulaciju teksta. Pri tome komentar se postojano drži sadržajne strane filozofsko-literarnih stilističkih aspekata ovog pesničkog dela.

Markus Dojfert, sa univerziteta u Lajpcigu, pripremio je tekstualno-kritičko izdanje sa uvodnim tekstom i jednim komentarom. Uvodnu reč priređivač je posvetio britanskom kolegi Majklu D. Rivu. U središtu komentara stoje brojna mesta sa konkurirajućim upoređivanjima (collatio) i pretpostavkama (coniectura).

Autor je osvetlio tekstkritična mesta i time učinio značajnu doprinos razumevanju filozofskog i literarnog-stilističkog aspekta Lukrecijevog spisa. Posebno simpatično deluju ona mesta koja autor naziva samorevizijom u odnosu na sopstvene ranije pozicije i odluke. Autor je napisao svoju disertaciju o ovom delu pre ravno 20 godina. Ovim kritičkim komentarom Lukrecija, Dojfert je učinio veliku uslugu klasičnoj filologiji, što zaslužuje najviši respekt internacionalne akademske javnosti.

Povezani tekstovi