Na bespuću nezadrživog napretka 1Foto: PIxabay/ LubosHouska

Knjigu eseja Jagoša Đuretića Na bespuću nezadrživog napretka nedavno je objavila beogradska IK Arhipelag.

Dve su ključne teme u ovoj knjizi eseja. Jedno je ekonomski, politički i globalni uspon Kine kao jedan od najuticajnijih činilaca u uzburkanoj slici savremenog sveta.

Duboka kriza koja potresa savremeni svet, na pozadini ideološkog nasleđa 20. veka, izazov je za Đurtića da progovori o razmerama i sadržajima te krize, ali i o mogućnostima njenog prevazilaženja.

Drugo je pitanje kulture u savremenom svetu. Ispitujući savremenu marginalizaciju kulture i njene posledice, Đuretić govori o odnosu kulture i politike, o nemoći kulturne politike, kao i o nesposobnosti modernog društva da bez značajnije uloge kulture oblikuju iskustvo vlastitog trajanja.

Obe teme susreću se u osnovnom pitanju kojim se bavi Jagoš Đuretić. To je pitanje tehnološkog napretka kome je sve podređeno i od koga se sve očekuje.

Ali, pita nas Đuretić, da li nezadrživi tehnološki napredak, pogotovu ako je odvojen od temeljnih pitanja kulture i humaniteta, može da vodi i u bespuće i da li svet bez kulture može biti svet slobode?