Ona je pre esej i slikovnica uz koju se može više saznati šta se uz legendarnu seriju „Leica M“ može fotografisati. Autor Zolher omogućava čitaocu da gleda „preko njegovog ramena“ kao i u njegovu fotografsku tašnu.

Čitalac će se ubrzo uveriti da od autorovog bogatog tehničkog znanja ima velike koristi. Zolher objašnjava na jednostavan, razumljiv i ponekad na humoristički način trikove tehnike i zamke sopstvenog fotografskog ega. Svojim reportažama i serijom fotografija demonstrirao je na primeran način kako se „Lajka“ u praksi koristi i kakve su njene posebnosti. Knjiga je, tako, u višestrukom smislu instruktivna i omogućuje čitaocu sasvim novi pristup sopstvenom fotografisanju i vodi nedogmatski ka jednom cilju koji je odlučujući: dobroj fotografiji.

Bertram Zolher profesionalno fotografiše već 25 godina za novine, magazine i firme. On je dugogodišnji predsednik udruženja profesionalnih fotografa i član u više desetina različitih gremijuma, žirija. Od svog hobija načinio je sopstvenu profesiju. „Leica M-System“ prati ga gotovo 40 godina na njegovom profesionalnom putu.

Ko je „Lajka M fotograf“ zapravo? Neupadljivo je obučen i pažljivo (diskretno) deluje, na kraj izlazi sa jednom-dve blende i ovim instrumentom vlada sa neuporedivom intuicijom. Suprotno njemu je „papagaj“ sa komplikovanim stilom i još komplikovanijom opremom, koji samom sebi testovima gradi prepreke i koji sa svetlomerom vrluda tamo-amo i sa ljubaznom naklonošću se priklanja svojim živim slikama. Ovakve klišee je teško iskoreniti. U tom kontekstu knjiga „Lajka M fotograf“ vrlo je praktična i čitanja vredna, čak i za amatere koje možda obuzima strah od sopstvene kuraži, te se dive slikama, nastojeći da ih ponove. Zolheru, profesionalnom fotografu i „M-zaljubljeniku“ pošlo je za rukom da napiše jednu vrstu udžbenika i uvoda u „M-sistem“ i da hardver stavi u prvi plan. Ova knjiga se čita sa korišću i deluje inspirativno.