Glavni urednik u Geopoetici, Vladislav Bajac objašnjava da je reč o jednom futurističkom romanu, koji nije klasični SF, već nešto poput senke budućnosti, i to ne mnogo daleke.

„Roman Andreja Blatnika Promeni me spada u onaj tok savremenog slovenačkog pripovednog stvaralaštva za koji je karakterističan prekid s onim što prethodi, revolt protiv postojećeg, a naročito protiv raspojasane kupljivosti svega (sveta)… Udžbenik za dolazeće generacije antiglobalista, ukoliko još uvek budu čitali s papira“, zabeležio je, između ostalog, kritičar Dela, Matej Bogataj o toj knjizi.

„U svom novom romanu Blatnik se suvereno poigrava žanrovima trivijalne literature, koristi elemente naučne fantastike, služeći se i kičem da bi oblikovao svoj narativni kosmos, potpuno apsurdan, a istovremeno sasvim blizak realnosti. Svojom suptilnom ironijom zna kako da dočara onaj osećaj nepripadanja i višestruke ugroženosti, koji može da obuzme čoveka usred dobro organizovanog progresa. Promeni me je knjiga vredna čitanja – neobična i teskobna“, objašnjava Martin Sander na Deutschlandradiju.

Blatnik je dosad objavio još dva romana, a autor je i šest knjiga priča i nekoliko knjiga eseja i studija. Predaje na katedri za bibliotekarstvo. NJegove kratke priče od kojih je Geopoetika objavila 2017. izbor pod naslovom Kapiraš, prevedene su na više od 30 jezika, a 2010. objavio je i priručnik Pisanje kratke priče. Piše i radio drame i prevodi sa engleskog, a dobitnik je više nagrada, uključujući Prešernov sklad.

Povezani tekstovi