Foto: FoNet/Nenad Đorđević

Javna rasprava o novom zakonu o rodnoj ravnopravnosti počela je u ponedeljak u Novom Sadu u Skupštini Vojvodine, a biće održana i u Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru i drugim gradovima.

Na javnoj raspravi u Skupštini Srbije Gojković je predočila da je cilj novog zakona da se modernim i kvalitetnim rešenjima omogući puna rodna ravnopravnost i napredak u borbi protiv nasilja nad ženama, ekonomsko osnaživanje žena, kao i sprečavanje diskriminacije pri zapošljavanju i napredovanju.

Srbija ne počinje od nule, ukazala je ona, i navela da već imamo Zakon o rodnoj ravnopravnosti iz 2009. godine, kao i da je u prethodnim godinama ostvaren značajan napredak u toj oblasti.

Prema njenoj oceni, došlo je vreme da se ode korak dalje i da se, u skladu sa najboljom praksom zemalja u regionu i iskustvima drugih evropskih država, donesu najkvalitetnija moguća rešenja koja će ženema omogućiti suštinski bolji položaj u društvu.

Gojković je naglasila da u Parlamentu Srbije danas ima 36,8 odsto žena i da se one nalaze na mnogim važnim mestima u državi.

Istakla je da se nacrtom zakona podiže lestvica time što se predviđa da na izbornim listama bude najmanje 40 odsto kandidata manje zastupljenog pola, dok javni organi imaju obavezu da obezbede rodnu zastupljenost prilikom predlaganja stalnih delegacija Srbije u međunarodnim telima i imenovanjima u kolegijalne republičke i druge organe.

Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti Gojković vidi i kao dodatnu priliku da se napravi još jedan korak napred u poboljšanju položaja žena i sprečavanju diskriminacije pri zapošljavanju.

Predviđena je uloga medija, koji ne bi smeli da podstiču rodnu diskriminaciju, predrasude i stereotipe prema ženama u javnosti, izjavila je ona.

Gojković je ukazala da je veoma važno da se zakonska zabrana da se od žena prilikom zapošljavanja zahteva obaveštenje o bračnom i porodičnom životu ili planovima, dosledno primenjuje u praksi.

Zakonom se zabranjuje raskid radnog odnosa zbog trudnoće, porodiljskog odsustva i odustva radi nege deteta, dodala je.

Gojković je predočila da je važan segment zakona posvećen i suzbijanju nasilja nad ženama, kao i da se mnogo više pažnje i podrške pridaje žrtvama.

Ministar za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je rekao da je verzija zakona objavljena 14. juna, a nacrt je usaglašen sa strateškim dokumentima Vlade Srbije, naročito sa Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost 2016 – 2020.

Prema njegovim rečima, za razliku od prethodnog zakona koji je izradilo Koordinaciono telo za ravnopravnost Vlade Srbije, novi nacrt Ministarstvo rada uputilo je u javnu raspravu u uverenju da će to osigurati njegovu sveopštu društvenu prihvatljivost i sveopštu primenu.

Đorđević je naglasio da je usvajanje zakona važno i u okviru Poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom i da je novi nacrt usklađen sa svim Direktivama EU koje se tiču rodne ravnopravnosti.

On je poručio da je važno naći kompromis, kako bi Zakon o rodnoj ravnopravnosti nakon stupanja na snagu bio potpuno primenjen u korist svih građanki i građana Srbije.