Građanski preokret: Konkurs za Poverenika kraći od konkursa za spremačicu 1

…jer ovlašćenim predlagačima ostavlja samo sedam dana za podnošenje predloga, što je kraće od prosečnog konkursa za popunu radnog mesta spremačice, navodi se u saopštenju Građanskog preokrtea.

Kako se dalje ističe, osim što je postupak izbora kompromitovan nerazumno kratkim rokom kandidovanja, on je i nezakonit jer se od svakog kandidata zahteva overena izjava da nije zaposlen u državnom organu. Taj uslov znači da će se odbaciti i svaka eventualna kandidatura onih koji već rade u službi Poverenika i logično imaju najviše znanja, iskustva i kvalifikacija za taj posao.

Opozicija koja bude uzela učešća u ovakvom postupku izbora Poverenika daće legitimitet lošem i nezakonitom postupanju aktuelne vlasti, zaključuje se u saopštenju.