Foto: Vlada Srbije

Ona je istakla i da je ta međunarodna organizacija u našoj javnosti identifikovana kao značajan segment koji brine o najmlađim naraštajima, saopšteno je iz njenog kabineta, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Sagovornice su saglasne da su evropske integracije najbolji način da Srbija ostvari ciljeve održivog razvoja iz agende 2030 UN, pre svega: 3 – obezbeđivanje zdravog života i promovisanje blagostanja za ljude svih generacija, 4 – obezbeđivanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja i promovisanje mogućnosti celoživotnog učenja i 5 – postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojčica, koji mogu da se posebno realizuju u saradnji sa UNICEF.