Ministarka pravde je naglasila da je u okviru reforme pravosuđa velika pažnja posvećena unapređenju pravne sigurnosti, kvalitetu i efikasnosti pravde, čemu je znatno doprinelo uvođenje javnog beležništva u pravni sistem Srbije 2014. godine, navodi se u saopštenju.

Ona je ukazala da je 2016. godine, Javnobeležanička komora Srbije primljena u Međunarodnu uniju notara, čiji je član takođe i Kineska javnobeležnička unija.

– U prethodnih nekoliko godina učinili smo važne korake na unapređenju efikasnosti pravosuđa kroz ubrzanje sudskih postupaka i smanjenje sudskih troškova, a naročito kroz upotrebu modernih IKT sistema i alternativnog rešavanja sporova, naglasila je ministarka Kuburović.

Kuburović je istakla da je kao poseban deo unapređenja efikasnosti prepoznata medijacija, koja je često najbolje rešenje za privredne subjekte, jer omogućava fleksibilnost i neformalnost, poverljivost, štedi vreme i novac i daje spektar mogućih rešenja za rešavanje spora.

– Uložili smo veliki napor da podignemo svest o medijaciji, unapredimo veštine medijatora i podstaknemo sudove i Državno pravobranilaštvo da koriste alternativno rešavanje sporova u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti pravosuđa, kao i optimizacije resursa, istakla je Kuburović navodi se u sapštenju.

Prema njenim rečima, Ministarstvo pravde u Srbiji daje jaku podršku medijaciji, jer je takav način rešavanja sporova brz, jeftiniji i sprovodi se u dobroj very uz očuvanje prijateljskih i partnerskih odnosa.

– Prepoznajemo napore koje je preduzela Međunarodna akademija za pojas i put, predloživši “Plavu knjigu alternativnih načina rešavanja sporova”, koja ukazuje na prednosti medijacije i istovremeno stavlja akcenat na kulturne razlike strana u sporu, transparentnost postupka i uvažavanje interesa ugovornih strana, istakla je Kuburović.

Ona je dodala da je nesporno da medijaciji treba dati prednost u odnosu na sudski postupak, i da će se u narednom periodu posebna pažnju posvetiti međunarodnom usaglašavanju sistema medijacije, uzimajući u obzir različite kulture, tradicije, pravne i političke sisteme, a posebno privrednu saradnju.

Ukazala je da s obzirom na to da Inicijativa “Pojas i put” podrazumeva široku i intenzivnu međudržavnu i privrednu saradnju, da su sporovi neizbežni i da način, na koji se države nose sa tim sporovima, pravi razliku i postavlja temelj buduće uspešne saradnje.

Arbitraža ima mnoge prednosti kao način formalnog rešavanja sporova između privrednih subjekata, kao što su fleksibilnost, poverljivost i mogućnost prinudnog izvršenja, rekla je ministarka.

Govoreći o međunarodnoj pravnoj saradnji u krivičnoj i građanskoj oblasti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, ministarka Kuburović je ukazala da se ta saradnja odvija po osnovu određenih konvencija Ujedinjenih nacija i njenih organizacija.

– Republika Srbija predložila je kineskoj strani četiri sporazuma u oblasti pravosudne saradnje, čijim potpisivanjem ćemo upotpuniti postojeću prazninu i učvrstiti pravni položaj, a samim tim i pravnu sigurnost kineskih kompanija koje posluju na teritoriji Srbije, kao i položaj građana i zaštitu njihovih prava u obe zemlje, naglasila je Kuburović.

U saopštenju se navodi, da je ministarka pravde podsetila da su partnerski odnosi nekada Jugoslavije, a danas Republike Srbije i NR Kine, od uspostavljanja strateškog partnerstva 2009. godine, značajno ojačani brojnim posetama na najvišem nivou. Ona je istakla da su ti odnosi, posebno nakon posete predsednika Kine Si Đinpinga 2016. godine Srbiji, podignuti na novi nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva. „Možemo slobodno da kažemo da imamo čelično prijateljstvo“, naglasila je Kuburović.

Kuburović je istakla da Srbija podržava inicijativu „Pojas i put“, koju je pokrenuo predsednik NR Kine Si Đinping i da je potvrda tome i učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića na 1. međunarodnom forumu o saradnji u okviru te inicijative.

– Mehanizam saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope koji je postao integralni deo inicijative „Pojas i put“ predstavlja važan forum na kome i naša država sa zadovoljstvom uzima učešće“, istakla je ministarka i dodala da je Treći samit Kina – CIEZ, održan u decembru 2014. godine u Beogradu, kao jedan od rezultata imao dokument pod nazivom „Beogradske smernice“, koji je definisao buduće pravce saradnje.

Ona je navela da se ekonomska saradnja dve zemlje uspešno razvija u svim oblastima i da je NR Kina najveći ekonomski i najvažniji finansijski partner Srbije u Aziji, i da su direktne kineske investicije u usponu.

Ministarka pravde je rekla da je u Srbiji otvorena fabrika Johnson Electric, svetski lider u oblasti elektromotora, zatim fabrika prediva od strane kompanije Eurofiber, a tu je i izgradnja pogona kineske kompanije „Mei Ta“ za proizvodnju delova motora automobila itd.

Naročito ističem primer „Železare Smederevo“ koju je kupila Hesteel Group Co i Srpsko-kineski industrijski park u okolini Beograda, ali i pripreme za otvaranje fabrike električnih automobila i fabrike auto-guma, rekla je Kuburović.

Kuburović je ukazala da kineska strana učestvuje u realizaciji brojnih značajnih putnih i energetskih infrastrukturnih projekata i da je od najveće važnosti uspešna realizacija modernizacije pruge Beograd-Budimpešta.

– Srbija je po broju ugovorenih i realizovanih infrastrukturnih projekata sa Kinom, kao i kroz mehanizam saradnje Kina – CIEZ na prvom mestu, kada se radi o zemljama regiona Centralne i Istočne Evrope, naglasila je ministarka Kuburović.

Kada je reč o oblasti energetike i rudarstva, ministarka je rekla da je od velikog značaja realizacija paket projekta „Termoelektrana Kostolac-B projekti“, koja podrazumeva revitalizaciju postojećih energetskih blokova i izgradnju postrojenja za osumporavanje, izgradnju pristaništa na Dunavu i železničke infrastrukture.

Između RS i NR Kine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o ukidanju viza iz 2017. godine, značajno je povećan broj turističkih poseta. Direktna avio-linija Beograd-Peking od septembra 2017. godine dodatno je uticala na povećanje poseta“, rekla je Kuburović i dodala da je i saradnja u oblasti kulture, prosvete, nauke, tehnologije, takođe, u usponu, uz niz uspešno reazlizovanih projekata.

– Potpisan je Program saradnje u kulturi za 2017-2020. godinu, a tokom posete predsednika Vlade NR Kine Lija 2014. godine, potpisan je i Sporazum o osnivanju kulturnih centara, čija realizacija je u toku, navela je ministarka.

Ona je dodala da će prva međunarodna izložba u Narodnom muzeju u Beogradu, koji je nedavno otvoren posle decenijske rekonstrukcije, biti posvećena kineskoj kulturi.

Na kraju, ministarka Kuburović još jednom se zahvalila na principijelnom stavu Kine po pitanju Kosova i Metohije i zalaganju za postizanje rešenja putem dijaloga, uz puno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, navodi se u saopštenju.