Ministarstvo smenjuje trećinu ambasadora 1Zgrada Vlade Srbije Foto: Bojan Cvejić

Pojedini će nastaviti diplomatsku misiju u novim državama, a za nekoliko ambasada još nema adekvatnog rešenja, prenosi RTS. Četvorogodišnji rok službe probile su diplomate u Kini, Rusiji, Ukrajini, Makedoniji, Crnoj Gori, Češkoj, Švajcarskoj, kao i u NATO-u i u Ujedinjenim nacijama.

Ove godine je 180 godina od uspostavljanja moderne srpske diplomatije.