Foto: Stanislav Milojković

Novinari i urednici sa ambasadorom su razgovarali o političkim prilikama u Nemačkoj i Srbiji, saradnji dve zemlje, stanju medija…

Šib, karijerni diplomata, dužnost ambasadora u Srbiji preuzeo je u avgustu.