Sastanak Komiteta za monitoring kongresa lokalnih vlasti SE u Srbiji 1Sasa Paunovic

Ovi izveštaji će biti predstavljeni na usvajanje na 36. sednici Kongresa, koja će se održati u Strazburu od 2. do 4. aprila 2019. Osim toga, informativni izveštaj o lokalnim izborima u Poljskoj (21. Oktobra, 2018.god.) biće predstavljen za diskusiju u pogledu debate koja će se održati tokom zasedanja u aprilu.

Komitet će takođe diskutovati o procedurama monitoringa koji je u toku u vezi sa sprovođenjem Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini i Ruskoj Federaciji. Očekuje se da se ovi izveštaji podnesu na usvajanje na 37. sednici u oktobru 2019.god.

Konačno, u okviru aktivnosti Kongresa na promociji ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou, Komitet će razgovarati o temama koje će biti obuhvaćene u drugom tomu Priručnika o ljudskim pravima. Prvi tom, objavljen u novembru 2018.god., fokusira se na pravo na nediskriminaciju protiv tri grupe: izbeglica, azilanata i migranata; Roma i nomada; i LGBT osoba. To uključuje prezentaciju pravnog okvira i uloge koju lokalne i regionalne vlasti mogu da igraju, kao i 65 primera dobre prakse primenjenih u više od 25 zemalja.

Konferencija će biti održana u Beogradu u četvrtak 7 februara u sali hotela Moskva od 9 do 18 časova, i u uvodnom delu otvorena je za javnost.

Sastanak Komiteta se održava u Beogradu na poziv Saše Paunovića, člana ovog tela, koji je predsednik opštine Paraćin uputio prošle godine u Istanbulu.