PSG: Rešiti problem građana zaduženih u švajcarskim francima 1Foto: Logo

PSG napominje da prethodno obećanje iz februara 2015. godine i odluka guvernerke Narodne banke Jorgovanke Tabaković nije doprinelo rešenju problema.

Iz PSG ističu da je tek posle upornih gradjanskih protesta koji ukazuju na nagomilane probleme kao rezultat „nestručne, bahate i korumpirane vlasti“, najavljeno rešenje problema koji je morao već biti rešen.

Po njima, pravično rešenje problema bi bilo napraviti obračun plaćanja po kreditima u švajcarskim francima i pretvoriti ih u plaćanja kredita u evrima, kao da su se građani originalno zadužili u toj valuti.

„Ovaj transfer uslova kredita i svih plaćanja po kreditima u švajcarskim francima u kredite u evrima trebalo bi da se obračuna od momenta uzimanja kredita. Tako bi se dužnici po ovim kreditima doveli u isti položaj sa gradjanima koji su ugovarali kredite u evrima“, predlažu iz PSG.

Kada se transfer, obračun i prelazak na evro radi u momentu potpisivanja aneksa ugovora, kako to predvidja odluka Narodne banke Srbije, svi negativni efekti velikog rasta švajcarskog franka ostaju i gradjani zaduženi u švajcarskim francima ostaju oštećeni, ističu iz tog pokreta.

Finansijski gubici koje su do sada pretrpeli klijenti banaka zaduženi u švajcarskim francima su ogromni i pravično bi bilo da te troškove pokriju jednim delom banke koje su morale da znaju kakve štetne kredite nude, a drugim delom država koja nije preko svojih nezavisnih institucija zaštitila svoje gradjane. Agonija i stres koji su ovi gradjani morali da trpe ne mogu se nadoknaditi.

PSG navodi da se zalaže za profesionalizaciju državnih institucija i državu koja će biti odgovorna prema svim pojedincima u društvu i koja neće samo pod pritiskom ispravljati očigledne nepravde.