Foto: Medija centar

„Ako pod bavljenjem politikom podrazumevate pravo, mislim i građansku dužnost da rečju, tekstom ili gestom pokažem da vam se ne svidja to što neko krši Ustav ili zakone ili što država ne reaguje na korupciju, toga se naravno neću odreći. Mislim da toga niko ne treba da se odriče“, rekao je Šabić za izdanje „Nedeljnika“ od četvrtka, 20. decembra.

On je kazao da će se politikom baviti u meri i na način koji je u granicama objektivnih mogućnosti, i kako treba da se bavi svaki građanin.

Šabić je kazao da ljudi treba da budu svesni da ako se ne budu bavili politikom, povećavaju rizik da će se, samim tim njihovom sudbinom baviti ljudi čiji im se moralni, stručni i drugi „kvaliteti“ ne dopadaju i da će se ti ljudi politikom vrlo verovatno baviti na njihovu štetu.

„Dakle neću se odreći bavljenja politikom. Ali ne mislim da je za to potrebno osnivanje nove političke stranke, pokreta ili kao što neki dan čuh preuzimanje liderske uloge u opoziciji, kao što to ‘kompententno’ kalkulišu ‘analitičari’ i ‘stručnajci'“, kazao je Šabić.