Foto: http://bujanovac.rs/

U Političkoj deklaraciji se navode tri zahteva, među kojima je prvi „puna realizacija kolektivnih prava Albanaca, u skladu sa najvišim standardima i predviđenim međunarodnim dokumenmtima UN, EU i Saveta Evrope“.

Uz pozivanje na „dobre prakse na Olandskim ostrvima, u Južnom Tirolu i na Kosovu“, u Deklaraciji se zahteva i „suštinsko povećanje kontinuiranog monitoringa međunarodne zajednice, a radi realne procene položaja Albanaca u Preševskoj dolini“.

U trećem zahtevu Deklaracijom se od svih učesnika Briselskog dijaloga traži da u taj provces uđe i politički statut Preševske doline, kao i da se rešenje traži primenom principa reciprociteta sa pravima Srba na severu Kosova.

Skupština je zaključila da bez rešavanja prava Albanaca u Preševskoj dolini ne može biti stvarne normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.

Sednici Skupštine su prisustvovali i svi predstavnmici stranaka koje učestvuju u radu skupština Bujanovca, Preševa, i Medveđe.