Srbija napredovala u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma 1Foto: Pixabay/rawpixel

MANIVOL je komitet Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima (FATF).

Srbija je ranije bila svrstana u grupu zemalja koje su „delimično usaglašene“ sa preporukama FATF, ali je posle usvajanja ove tri preporuke prešla u zemlje koje su  „znatno usaglašene“ ili „potpuno usalgašene“ sa ovim preporukama.

Srbija se sada u potpunosti usaglasila sa 5 od 40 preporuka FATF, sa 31 preporukom je „uveliko usaglašena“ dok se stanje sa poslednje tri preporuke  kada je u pitanju borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma ocenjuje kao „delimično usaglašeno“.