Foto: EPA PHOTO/EPA/JASON SZENES

Singapurska Konvencija o medijaciji je instrument koji olakšava međunarodnu privrednu saradnju uz medijaciju kao alternativan i efikasana način rešavanja sporova čije je izvršenje moguće u svim državama koje su ratifikovale tu konvenciju.

Konvenciju je danas u Singapuru potpisalo 46 država sveta, među kojima i SAD, Kina, Turska, Indija.

Konvenciju Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom u ime Srbije je u Singapuru potpisao državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

Ilić je istakao da je Srbija jedan od pionira u međunarodnoj zajednici koji teži većoj stabilnosti i predvidivosti međunarodnih trgovinskih transakcija, a da će potpisivanje Konvencije doprineti i ekonomskom jačanju Srbije, poboljšanju uslova poslovanja i podstaći strana ulaganja.

Na svečanosti potpisivanja u Singapuru su bili delegati više od 70 država i organizacija, uključujući i EU.

Organizovana je i Singapurska nedelja medijacije koja okuplja preko 1.500 delegata – visokih državnih zvaničnika, predstavnika UN i drugih organizacija, vodećih medijatora, privrednika, pravnika, predstavnika akademske zajednice.

Povezani tekstovi