Foto: MUP

Pozicija Srbije po pitanju članstva u ovoj organizaciji je jasna – samo suverene države i države članice UN mogu podneti prijavu za članstvo u Interpolu, rekao je on dodajući da do sada „nijedan geografski entitet koji potpada pod režim međunarodne administracije nije postao član Interpola“.

„Interpol treba na svaki način da izbegne politizaciju svog rada, a pozivanje na članstvo u UN je jedini potpuno siguran način da se utvrdi status države i da se izbegne zamka politizacije“, rekao je Stefanović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je ocenio da bi svaki vid tumačenja postojećih dokumenata Interpola „u korist” teritorija nedefinisanog ili spornog statusa, poput entiteta pod međunarodnom režimom uprave ili čiji konačni status nije rešen, predstavljao opasan presedan i pretnju teritorijalnom integritetu i suverenitetu država članica.

Tumačenjem i prejudiciranjem statusnih pitanja Interpol bi prekršio sopstvenu zabranu nemešanja u unutrašnje političke procese jedne zemlje, rekao je Stefanović.

„Ovo je naročito važno u slučaju kada se zahtev za uključivanje tačke dnevnog reda tiče prijema sporne teritorije u kom slučaju bi eventualno razmatranje i odluka o tom pitanju stvorilo negativne posledice po celokupan međunarodni poredak,“ dodao je on.