Veselji traži da mu se zakonom smanji koeficijent plate 1Foto: EPA/VALDRIN XHEMAJ

Po koeficijentu 11 platu predsednika skupštine je 2.630 evra, dok bi sa koeficijentom 9 ona iznosila 2.150 evra, odnosno bila bi manja za 480 evra.

Predsednik kosovskog parlamenta je ocenio da je njegov zahtev značajan korak u okviru reforme javne administracije, niveliacije plata i ostvarivanja zahteva raznih sektora za obezbeđenje budžetske stabilnosti.

On je dodao da je njegov zahtev u skladu sa realnom socijalnom i ekonomskom situacijom u zemlji.

Umanjenje plate predsednika parlamenta bi imalo za posledicu smanjenje plata poslanika ali i drugih visokih političkih i službenika u javnoj administraciji na Kosovu, pošto je njegov položaj, uključujući premijera, drugi po rangu u institucijama Kosova.

U predlogu zakona najveći koeficijent, 12 ima predsednik Kosova i njegova bi plata prema sadašnjem predlogu je 2.870 evra.