Vlada: Naknade prema količini zagađenja 1Foto: B. C.

Uredbom se propisuju kriterijumi za određivanje aktivnosti pravnih lica i preduzetnika koji utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, na osnovu čega se utvrđuje visina naknade, saopštila je Vlada Srbije posle sednice.

Predviđeno je da se iznos naknade određuje na osnovu emisije zagađujućih materija sumpor dioksida, azotnih oksida i praškastih materija u vazduh, nastale procesom sagorevanja čvrstih, tečnih i gasovitih goriva za dobijanje energije, tople vode, pare i grejanja prostora.

Uredbom su obuhvaćeni i proizvođači opasnog otpada, kao i oni koji ga odlažu. Kako se navodi, posledice primene ovog propisa osetiće pre svega one privredne grane koje svoje proizvodne procese obavljaju sa zastarelom tehnologijom.

Dobitak će imati ona pravna lica i preduzetnici koja vode politiku smanjenja zagađenja uvođenjem čistih tehnologija, uštede energije i racionalizacije eksploatacije prirodnih resursa, piše u saopštenju. Usvojenim dokumentom uvodi se poštovanje principa „Zagađivač plaća“, kao tekovina zakonodavstva Evropske unije, koji se uspešno primenjuje tri decenije.

Novina koja se uvodi ovom uredbom je obaveza da pravna lica, preduzetnici i fizička lica, kao i jedinice lokalne samuprave plaćaju naknadu isključivo prema stvarnom stepenu i količini zagađenja, koji je nastao obavljanjem njihovih aktivnosti.

Od plaćanja naknade izuzete su osobe do 18 godina, nezaposlena lica i penzioneri sa primanjima do 25.000 dinara, navedeno je u saopštenju.

Članovi vlade usvojili su Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“, od 8. do 15. maja biće prikupljen novac Crvenom krstu Srbije za akciju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreća.

Za tu namenu biće odštampano 750.000 poštanskih markica od 10 dinara.