Foto: FoNet/Marija Đoković

Vi ste naslednici onih koji su išli i predvodili srpsku vojsku, ne pitajući koja je snaga neprijatelja, naglasio je Vučić, koji je mladim potporučnicima rekao da su oni ti koji treba da budu odvraćajući faktor od svakog onog ko želi da nas uvede u sukobe.

Vučić je dodao da je na državnom rukovodstvu da zemlju učini slobodnom i sigurnom, da Srbija u miru ostvari napredak na svim poljima, a da je borba koja se vodi za Kosovo „borba za pravdu“.

On je najmlađim oficirimka Vojske Srbije poručio i da znanjem, veštinom i snagom morala i rodoljublja štite nezavisnost i slobodu zemlje i da danas roditelji, braća i sestre treba da budu ponosni na njih.

Ovaj narod se uvek borio protiv zavojevača, ne tražeći ništa tuđe. Od čuvanja svoje zemlje nema važnijeg zadatka. podsetio je Vučić, napominjući da od čuvanja svoje zemlje nema važnijeg zadatka.

On je konstatovao da je ulaganje u vojsku i njen oficirski kadar ulaganje u mir i spokojstvo svakog čoveka u Srbiji, a mladi potporučnici će biti „čuvari ugleda Vojske Srbije, koja je uivek bila garant nacionalnih interesa“.

Želim vam da budete snažna uzdanica vaše otadžbine i građana, poručio je Vučić.

Ove godine na Vojnoj akademiji su diplomirala 102 kadeta, a među njima su dvojica kadeta iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Medicinski fakultet VMA je završilo je 29 kadeta.

Najbolji kadeti 139. klase Vojne akademije su Maša Ilić, sa opštim uspehom 9,81, Katarina Janković (9,69) i Dejan Malidža (9,67).

Najbolji na Medicinskom fakultetu VMA su Sanja Milutinović (10,00), Nevena Nikolić (9,98) i Nikola Trifunović (9,94).

Prosečna ocena 139. klase Vojne akademije je 8,24, a Medicinskogfakulteta VMA 9,54.