Vukomanović: Hitno utvrditi dostojanstvene nadoknade za porodilje 1Foto: Fonet / Zoran Mrđa

Kakos se navodi u saopštenju Narodne stranke, zaposlene, ali i sve žene u Srbiji, zatečene su i obeshrabrene informacijom da će se u slučaju odlaska na trudničko bolovanje, zarade onih žena koje su pre odlaska na bolovanje radile manje od 18 meseci sabirati i deliti sa 18, tako da će veliki broj njih primati naknadu od svega nekoliko hiljada dinara, pa čak i manje od tog broja! Paradoksalno je da će novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom umesto da podstakne rađanje dece i poveća natalitet u Srbiji, u praksi još više sprečavati i žene i muškarce – potencijalne roditelje, da se odluče na rađanje dece i proširenje porodice.

Očekujemo da Vlada Srbije i pomenuti ministri – funkcioneri, pod hitno obezbede preduslove za utvrđivanje donjeg limita mesečne naknade za porodilje, kako se ne bi dešavalo da neke od njih po osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom dobijaju svega 900 dinara mesečno i ne prihvatamo ogradu ministarke Slavice Đukić Dejanović da bi trebalo videti da li i koliko budžet Srbije može da izdrži takvo uvećanje. U situaciji u kojoj je roditeljstvo pravi poduhvat, porodilje apsolutno nisu socijalna grupacija koja bi trebalo da bude poslednja stavka u budžetu.

Forum žena Narodne stranke ubeđen je da budžet Srbije može da izdrži uvećanje minimalne naknade ženama porodiljama, baš kao što može da izdrži isplate na desetine hiljada natprosečnih mesečnih nadoknada funkcionerima vladajućih partija po osnovu njihovog članstva u nadzornim i upravnim odborima.

Za dolazak deteta u porodicu potrebno je obezbediti oko dve hiljade dinara za paket pelena, najjeftiniji krevetac sa dušekom košta oko 20 hiljada, a u slučaju da majke ne mogu da doje – adaptirano mleko takođe košta dve hiljade dinara. Da li Vlada Srbije ima odgovor na pitanje: kako buduće majke da uštede od minimalne nadoknade za porodilje i da dočekaju rođenje svog deteta i omoguće mu adekvatnu hranu i negu?

Upozoravale smo u Skupštini Srbije, još u decembru 2017. godine da su Ministarstvo kojim rukovodi Zoran Đorđević i Vlada Srbije u skupštinsku proceduru uputili diskriminatorno obrazloženja predloga Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u kojima se žene – trudnice i porodilje prozivaju i optužuju za raznorazne navodne „zloupotrebe“ i „značajan odliv novca iz budžeta Srbije“?! Ipak, neargumentovano optuživanje i degradiranje žena od strane predstavnika ovog Ministarstva se nastavlja.

Najnovija, skandalozna izjava predstavnice Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milene Antić, u emisiji emitovanoj na Radioteleviziji Srbije, o ženama koje zasnivaju radni odnos i žele nakon izvesnog vremena da ostanu trudne da „nijedan poslodavac neće zapošljavati TAKVU ženu … Njemu je žena potrebna da radi … a ne da bi sutradan otišla na bolovanje“ izaziva ne samo masovno ogorčenje građana Srbije, već i predstavlja kršenje odredbi Zakona o radu (čl. 12, st. 2, čl. 18, čl. 26. st. 2. i 3), Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o ravnopravnosti polova …

Ovakvim nakaradnim tumačenjima Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, i to od strane predstavnika ministarstva koje je zaduženo da taj isti zakon sprovodi u život – žene su uvređene i obeshrabrene, a poslodavci još više podstaknuti da vrše protivzakonitu diskriminaciju žena radnica po ovom osnovu.

Forum žena Narodne stranke zalaže da se u skupštinsku proceduru uputi predlog Zakona o rodnoj ravnopravnosti čiji nacrt predviđa efikasnije novčane i druge kazne za poslodavce koji su skloni da diskriminišu žene radnice, naročito po osnovu materinstva, odnosno trudnoće.