Foto: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

To se navodi u apelu organizacija i pojedinaca sa prostora bivše Jugoslavije koji se bave zaštitom ljudskih prava. Oni su uputili otvoreno pismo zvaničnicima Evropske unije u kojem su ih upozorili da će politika zatvorenih granica za posledicu proizvesti porast fašizma.

Između ostalog, u otvorenom pismu apeluje se i na građane EU da reaguju na ove negativne posledice politike zatvaranja granica.

„Pozivamo građane EU da ustanu i pruže otpor koji će biti jači od granica koje vlade njihovih država grade. Pozivamo državljane EU da se suprotstave nasilju protiv ljudi u pokretu i da se suprotstave svim zvaničnicima, pojedincima ili grupama koje imaju nameru da nastave sa umanjivanjem osnovnih ljudskih prava na koja svi ljudi na svetu imaju pravo“, navodi se u apelu.

Naznačava se značaj činjenice da su potpisnici apela upravo ljudi koji se nalaze na periferiji Unije, odnosno da mnogi od potpisnika apela dolaze sa nedavno ratom razorenog prostora bivše Jugoslavije, zbog čega su, kako su naveli, dužni da naglase da bi sadašnje nacionalne vlade na periferiji EU trebalo da deluju u skladu sa smernicama iz Brisela.

„Mi, branioci ljudskih prava i građani iz zemalja koje se nazivaju periferijom Evropske unije i Šengenskog prostora, želimo da izrazimo najdublju zabrinutost u vezi sa aktuelnom situacijom u kojoj možemo videti uspon fašizma i pogoršanje situacije sa osnovnim ljudskim pravima, kao što su sloboda kretanja i pravo na azil“, naveli su u otvorenom pismu.

Ističe se iskustvo doživljenog rata i postratnog perioda i, u skladu sa tim, odgovornost da se upozori na negativne posledice.

„Želimo da upozorimo, s obzirom na iskustvo stvarnog doživljenog rata, ali i teških posleratnih godina, da je upravo takvo ponašanje koje birokratija EU pokazuje sada, omogućilo raspad Jugoslavije i ratove. Osim toga, to je bilo plodno tlo za iskorištavanje traumatizovanih i siromašnih, dehumanizaciju žrtava rata i uspon ratnih profitera, na sličan način kao što se dešava sada: ljudi su često bili prisiljeni da se oslanjaju na kriminalce koji su obećavali da će im pružiti osnovne potrepštine, jer vlade i agencije UN-a to često nisu činile – čak i one osnovne potrebe kao što su hrana, sklonište ili siguran prolaz s okupiranih područja“, piše u apelu.

Takođe, ističe se da uspon krajnje desnice u evropskim zemljama pogoršava životne uslove za ljude u pokretu i sve više ugrožava njihove živote. „Tvrdnja da su temeljne vrednosti EU poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, sloboda, demokratija, jednakost i vladavina prava je dovedena u pitanje u poslednjih nekoliko godina“, navodi se u pismu.

„Mi ne želimo da opravdamo institucionalna nedela, kršenja i nasilje koje se koriste protiv ljudi u pokretu u našim zemljama, pa koristimo sva dostupna pravna i politička sredstva za borbu protiv njihovih akcija. Međutim, takođe želimo da istaknemo da upravo EU, odnosno način na koji ona trenutno funkcioniše, opravdava i omogućuje takvo njihovo delovanje“, ocenjuje se u saopštenju.

Pozvali su građane EU da vrše pritisak na svoje vlade kroz masovne proteste na ulicama, javno zagovaranje, podnošenje peticija i akcija koje će učiniti kako bi se promenila EU kakva je sada, što je moguće učiniti samo uz iskazivanje solidarnosti sa ljudima koji sanjaju o boljem životu u Evropi. Apel je do sada potpisalo 67 branilaca ljudskih prava i 13 grupa i organizacija sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

Povezani tekstovi