Vladavina prava

Kako urediti medije u Srbiji 1

Kako urediti medije u Srbiji

Da bi Srbija ostvarila vladavinu prava u sferi medija neophodno je nezavisno sudstvo koje će medijske zakone dosledno sprovoditi, uz reformu nezavisnih regulatornih tela i uređenje medijskog tržišta sa posebnom pažnjom na vlasničku strukturu medija…

Zašto sam, iako slepa, tražila da tajno glasam 2

Zašto sam, iako slepa, tražila da tajno glasam

Otišla sam da tajno glasam, iako svesna da mi tako nešto neće biti omogućeno, jer sam na taj način želela da u javnosti obznanim svoj i revolt mnogih ljudi koji nemaju vid.

Neprihvatljiv predlog izmena Ustava 3

Neprihvatljiv predlog izmena Ustava

Vrlo brzo po objavljivanju Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav RS (22. januara, skraćeno:Radni tekst) Visoki savet sudstva (VSS) je, kao organ koji na osnovu Ustava garantuje i obezbeđuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija, doneo Saopštenje, a 13. februara dokument Mišljenje i sugestije.

Prvo vladavina prava pa nova poglavlja 4

Prvo vladavina prava pa nova poglavlja

Ukoliko izveštaj Evropske komisije o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, čije objavljivanje se očekuje u aprilu, bude negativno intoniran u poglavljima 23, 24 i 35, koja se odnose na vladavinu prava i rešavanje kosovskog pitanja…

Diskriminisani ali važni za izborne manipulacije 5

Diskriminisani ali važni za izborne manipulacije

Prema svim zvaničnim podacima, osobe sa invaliditetom su jedna od najranjivijih grupa, koja usled brojnih prepreka u institucijama i okruženju teško ostvaruje čak i najosnovnija građanska prava.

Ukidanje treće grane vlasti 6

Ukidanje treće grane vlasti

Strategijom je predviđeno da se kroz izmene Ustava izvrši pravosudna reforma tako da se obezbedi potpuna nezavisnost sudstva kroz način izbora sudija, VSS i kroz garancije nezavisnosti sudske vlasti.

Put ustavne reforme 9

Put ustavne reforme

Ministarstvo pravde objavilo je „Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije“ kao osnovu za javnu raspravu o ustavnim promenama.

Investitor Ilija Dević je i dalje oštećen 10

Investitor Ilija Dević je i dalje oštećen

Apelacionom sudu u Novom Sadu advokati Ilije Devića, bivšeg većinskog vlasnika Auto transportnog preduzeća Vojvodina, juče su predali žalbu na prvostepenu presudu Višeg privrednog suda kojom je odbijena tužba za naknadu lične štete, jer Grad nije ispunio svoju obavezu iz ugovora o izgradnji nove autobuske stanice.

Bez nezavisnog pravosuđa nema "ulaznice" za Uniju 11

Bez nezavisnog pravosuđa nema „ulaznice“ za Uniju

Nedavno objavljivanje dugoiščekivane Strategije EU za proširenje na Zapadni Balkan potvrdilo je ono što u ovom regionu i političari i građani dobro znaju – uspostavljanje vladavine prava ostaje ključni zadatak na evropskom putu „balkanske šestorke“ – Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, BiH i Kosova.

Ko profitira iz slučaja Jugoremedije 12

Ko profitira iz slučaja Jugoremedije

Za nekoliko dana, ukoliko Privredni sud u Zrenjaninu ne ukine ponovo najavljenu prodaju Jugoremedije, znaće se koje su kompanije ili pojedinci zainteresovani za tu farmaceutsku kuću.

Pejović: Srbija i Crna Gora mogu u EU i pre 2025. godine 13

Pejović: Srbija i Crna Gora mogu u EU i pre 2025. godine

Crna Gora i Srbija koje trenutno jedine pregovaraju, mogu i ranije pristupiti EU od 2025. godine, koju je Evropska komisija navela u Strategiji za proširenje na Zapadni Balkan kao okvirni vremenski horizont.

"Nepostojeći" spor advokata i NVO sprečava usvajanje zakona 14

„Nepostojeći“ spor advokata i NVO sprečava usvajanje zakona

Iako je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći trebalo usvojiti još pre više od godinu dana i započeti s njegovom primenom početkom 2018, još uvek nema ni nagoveštaja da će se ovaj dokument pojaviti uskoro u parlamentu. Srbija je pritom jedina zemlja u Evropi bez Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je i jedan od najvažnijih elemenata u integracijskim pregovorima kroz Poglavlje 23.

Nema pregovora sa civilnim sektorom 15

Nema pregovora sa civilnim sektorom

Imam utisak da bez obzira na sve razgovore, Ministarstvo pravde ima već projektovan cilj, a to je da dozvoli prodor tzv. civilnog sektora u domen pružanja pravne pomoći.

PrvaPoslednja