EK usvojila listu zemalja sa strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca 1Foto: Ljiljana Bukvić

Na listi se nalaze 23 zemlje, među kojima su, između ostalih, Avganistan, Severna Koreja, Iran, Irak, Libija, Nigerija, Pakistan, Saudijska Arabija, Sirija i Jemen.

Cilj liste je da se finansijski sistem EU zaštiti boljim sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, navodi se u saopštenju.

Banke i drugi entiteti na koje se odnose pravila EU o sprečavanju pranja novca moraće da primenjuju složenije provere finansijskih operacija u kojima učestvuju klijenti i finansijske institucije iz tih visokorizičnih zemalja, dodaje se.

Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova rekla je da prljav novac predstavlja žilu kucavicu organizovanog kriminala i terorizma i pozvala zemlje s liste da brzo otklone nedostatke u toj oblasti.

Listu sada, u roku od mesec dana, moraju da usvoje Evropski parlament i Evropski savet. Pošto bude usvojena, biće objavljena u službenom glasniku, a na snagu stupa 20 dana od objavljivanja.