Holandska lekarka oslobođena krivice sa slučaj eutanazije 1Foto:Beta/AP

Slučaj je prvi takav u Holandiji, jedna od prvih zemalja koje su su legalizovale eutanaziju. Tužioci i lekari se nadaju da će ovaj slučaj razjasniti kako zakon o eutanaziji iz 2002. može da bude primenjen kada se radi o ljudima sa teškom demencijom.

„Zaključujemo da su svi pravni zahtevi oko sprovođenja eutanazije bili zadovoljeni. Prema tome osumnjičena je oslobodjena svih optužbi“, rekla je sudija Marijete Renkers u Hagu.

Slučaj se radio o eutanaziji sprovedenoj pre tri godne nad 74-ogodišnjom ženom kojoj je data fatalna doza lekova iako je bila naznaka da je možda promenila mišljenje od kada je pismeno izjavila da želi da umre.

Lekarka je otpužena da nije delovala sa dovoljno brige jer, kako su navodili tužioci, nije uložila dovoljno napora da istraži da li pacijentkinja i dalje želi eutanaziju.