Foto: Fonet/Božidar Petrović

– Tomislava Kovača, zv. „Tomo“, rođenog 1959. godine u Sarajevu, državljanina BiH i R Srbije.

Optuženi se tereti da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada VRS-a i MUP-a RS usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području zaštićenih zona UN-a Srebrenica i Žepa, u okviru kojih su izvršene operacije prisilnog preseljenja cjelokupnog civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti i hvatanja, zatvaranja i pogubljenja po prijekom postupku gotovo svih muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti, njih oko 8000 te aktivnosti skrivanja dokaza iskopavanjem i premještanjem posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica, optuženi Kovač, kao komandant Štaba policijskih snaga i zamjenik ministra i ministar MUP-a RS, komandovao i držao pod nadzorom sve policijske snage koje su učestvovale u počinjenju krivičnih djela opisanih u 13 tačaka optužnice, čineći tako značajan doprinos u ostvarenju zajedničkog cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

U optužnici se navodi da su policijske jedinice pod kontrolom optuženog Kovača učestvovale u zarobljavanju bošnjačkih muškaraca i dječaka, njihovom prisilnom zatvaranju, transportu i masovnim egzekucijama na više lokacija, uključujući objekat ZZ Kravica, Cerska, Dom kulture u Pilici, Ekonomiju Branjevo, lokacije u Sandićima, Konjević Polju te drugim lokacijama na kojima su vršena zarobljavanja i masovna i pojedinačna strijeljanja zarobljenih civila bošnjačke nacionalnosti.

Optuženi Tomislav Kovač se tereti da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačaka a) i b) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 180. stavom 1. i članom 29. KZ-a BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Kovač, rođen 1959. godine u Sarajevu, državljanin BiH i Srbije, optužen je da je za vreme širokog i sistematičnog napada VRS i MUP RS usmerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području zaštićenih zona UN Srebrenica i Žepa, kao komandant Štaba policijskih snaga i zamenik ministra i ministar MUP RS, komandovao i držao pod nadzorom sve policijske snage, čineći tako značajan doprinos u ostvarenju zajedničkog cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

U optužnici se navodi da su policijske jedinice pod kontrolom optuženog Kovača učestvovale u zarobljavanju bošnjačkih muškaraca i dečaka, njihovom prisilnom zatvaranju, transportu i masovnim egzekucijama na više lokacija, uključujući objekat ZZ Kravica, Cerska, Dom kulture u Pilici, Ekonomiju Branjevo, lokacije u Sandićima, Konjević Polju te drugim lokacijama na kojima su vršena zarobljavanja i masovna i pojedinačna strijeljanja zarobljenih civila bošnjačke nacionalnosti.

Optuženi Tomislav Kovač se tereti da je počinio krivično delo genocid po Krivičnom zakonu BiH, navodi se u optužnici.

Optužnica je prosleđena na potvrđivanje Sudu BiH.