Prema podacima za 2016. godinu, na farmama u EU radi nešto više od 10 miliona ljudi. Najveći deo, čak trećinu, čine ljudi stariji od 65 godina a samo 11 odsto otpada na populaciju mlađu od 40 godina.

Mladi farmeri su u ukupnoj populaciji farmera najmanje zastupljeni na Kipru, u Portugalu i Velikoj Britaniji, dok najveći broj imaju Poljska, Slovačka i Austrija. Iz regiona, istraživanje je obuhvatilo Sloveniju i Hrvatsku, koje imaju približni udeo mlađe populacije farmera od oko 10 odsto.

I pored ovakve statistike, pokazalo se da su mlađi farmeri uspešniji. Oni imaju veća imanja, više životinja i standardizovanu proizvodnju, Muškarci su dominantniji u poljoprivredi, na deset muškaraca dolaze tri žene, a kod mlađe populacije udeo žena je još manji.