Foto: Pixabay/ comrade_petruha

Odbornici DPS Ivan Jeknić, Vladimir Vojinović i Nataša Gazivoda, kao i Jovan Rabrenović iz LP, predlažu član koji definiše da je u Skupštini Glavnog grada službeni jezik crnogorski.

Prema njihovom predlogu, ćirilično i latinično pismo su ravnopravni, a u službenoj upotrebi bi bili i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik, prenosi Dan.

Oni su predložili i da se nacrti akata daju na javnu raspravu na crnogorskom jeziku i da se opšti akti koje donose organi lokalne samouprave objavljuju na crnogorskom jeziku.

Povezani tekstovi