Foto: EPA/Fabio Frustaci

Franja je ovogodišnju Poruku mira posvetio potrebi za politikom koja bi radila na miru.

Navodeći vrline i mane politike, Franja je rekao da je nacionalizam jedna od pretnji miru zato što uništava poverenje u globalizovani svet.

Još jedno ugrožavanje mira, rekao je papa, jeste širenje naoružanja i nasilja nad nevinima i ugrožnim koji su primorani da napuste svoje domove.

„Politički govori koji teže da svu krivicu svale na migrante i liše siromašne nade su neprihvatljivi. Umesto toga potrebno je ponovo afirmisati mir zasnovan na poštovanju svake osobe“, rekao je papa.