Jurij Borisov Foto: Wikipedia

„U državnom programu naoružanja 2018-2027. nalazi se eksperimentalno-konstruktorski rad ’Orlan‘ koji predviđa izgradnju prototipa“, rekao je Borisov. Hidroavion će imati raketno naoružanje za patroliranje morskih rejona.

„On će se najviše koristiti na Severnom morskom putu, gde nemamo razvijenu infrastrukturu. On može patrolirati, zatvarati te regione“, naglasio je Borisov, naglasivši da hidroavion takođe može da se koristi, na primer u kaspijskom u Crnom moru.

Po svojim mogućnostima, hidroavion je nešto između aviona i broda, sa najboljim kvalitetima oba. Prilikom poletanja stvara se „vazdušni jastuk“ između trupa, krila letelice i površine vode, zahvaljujući struji vode.